ขั้นตอนการอัพข้อมูล 3DMuseumThailand.com

1. Login เข้าสู่ระบบ (กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกให้ สมัครสมาชิก ก่อน)

2. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกปุ่ม "อัพโหลด 3D" ดังตัวอย่างภาพ


3. กรอกข้อมูลโบราณวัตถุให้ครบตามตัวอย่างแบบฟอร์มใน "ขั้นตอนที่ 1. กรอกข้อมูลโบราณวัตถุ" ดังตัวอย่างภาพ


4. กรอกข้อมูลโบราณวัตถุ 3D ตามตัวอย่างแบบฟอร์มใน "ขั้นตอนที่ 2. กรอกข้อมูลโบราณวัตถุ 3D" ดังตัวอย่างภาพ5. ขั้นตอนสุดท้าย กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เป็นอันเสร็จสิ้น